آخرین خبرها
خانه » بایگانی برچسب : محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

بایگانی برچسب : محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی 1 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه 17 مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه 27 مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه 30 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه 34 مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی ... ادامه مطلب »

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رتبه محل قبولی 1 دانشگاه تهران- روزانه 2 دانشگاه تهران- روزانه 3 دانشگاه تهران- روزانه 6 دانشگاه تهران- روزانه 8  دانشگاه تهران- روزانه 9 دانشگاه تهران- روزانه 10  دانشگاه تهران- روزانه 19 دانشگاه تهران- روزانه 21 دانشگاه تهران – نوبت دوم 23 دانشگاه شهیدبهشتی- تهران – روزانه 28 ... ادامه مطلب »