تراکنش ناموفق

تراکنش ناموفق بود.

خواهمشند است مجددا به سبد خرید مراجعه کنید و پرداخت را انجام دهید.

 

اگر احیانا پولی از حساب شما کسر شده باشد، تا کمتر از ۷۲ ساعت به حساب شما باز می گردد.

 

هر لحظه مشکلی احساس کردید به ما بگویید

 

شماره پیامک اختصاصی سایت:۵۰۰۰۲۱۹۱۲۳۴۵۶۷  

خواهمشند است مجددا به سبد خرید مراجعه کنید و پرداخت را انجام دهید.

 

اگر احیانا پولی از حساب شما کسر شده باشد، تا کمتر از ۷۲ ساعت به حساب شما باز می گردد.

 

هر لحظه مشکلی احساس کردید به ما بگویید

 

شماره پیامک اختصاصی سایت:۵۰۰۰۲۱۹۱۲۳۴۵۶۷  

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن