آخرین خبرها

رتبه محل قبولی

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی 1 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه 17 مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه 27 مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه 30 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه 34 مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی ... ادامه مطلب »

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رتبه محل قبولی 1 دانشگاه تهران- روزانه 2 دانشگاه تهران- روزانه 3 دانشگاه تهران- روزانه 6 دانشگاه تهران- روزانه 8  دانشگاه تهران- روزانه 9 دانشگاه تهران- روزانه 10  دانشگاه تهران- روزانه 19 دانشگاه تهران- روزانه 21 دانشگاه تهران – نوبت دوم 23 دانشگاه شهیدبهشتی- تهران – روزانه 28 ... ادامه مطلب »

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

 محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی 1 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه 17 مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه 27 مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه 30 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه 34 مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی ... ادامه مطلب »

اولویت بندی دانشگاه های مدیریت اجرایی و شهری

اولویت بندی دانشگاه های مدیریت اجرایی و شهری   باتوجه به تجارب مشاوره ای و بررسی های پنج ساله ، اولویت انتخاب رشته باتوجه به شرایط و وضعیت دانشگاه ها از نظر من به ترتیب زیر می باشد: تهران. کیفیت درجه اول: تهران روز بهشتی علامه روز علم وصنعت(فقط مرد) روز تهران شب علامه شب علم وصنعت(فقط مرد) شب تهران ... ادامه مطلب »

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93   تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی با ضرایب گرایش 1 روزانه روزانه 15441 دانشگاه سمنان 1 زن مرد   شبانه نوبت دوم 15455 دانشگاه سمنان 3 زن مرد   پیام نور پیام نور 15466 دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 5 زن مرد پیام نور 15468 دانشگاه پیام نور استان البرز – ... ادامه مطلب »

سوالات متداول و گزیده اخبار

سوالات متداول و گزیده اخبار مهم مرتبط مدیرت اجرایی جهت پاسخگویی به سوالات متداول و  فهرست جامعی از مهمترین تحولات ارشد مدیریت اجرایی ، لیستی از اخبار و رویدادهای گذشته در زیر آورده شده است، گاهی یک سوال شما مربوط به کنکور امسال مثلا تاریخ تکمیل ظرفیت با مشاهده تکمیل طرفیت سال پیش حل می شود! برای مشاهده هر یک ... ادامه مطلب »