آخرین خبرها
خانه » کارشناسی ارشد کسب و کار MBA » ظرفیت دانشگاهها

ظرفیت دانشگاهها

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی و MBA ) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه  مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396 کل ظرفیت سال 96 کل ظرفیت سال 95 11670 13323 مجموعه مدیریت – کد 1142- کلیه گرایشها 2813 3148 مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد 1148- کلیه گرایشها مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی     رشته مدیریت شهری ... ادامه مطلب »

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396 کل ظرفیت سال 96 کل ظرفیت سال 95 11670 13323 مجموعه مدیریت – کد 1142- کلیه گرایشها 2813 3148 مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد 1148- کلیه گرایشها مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی رشته مدیریت بازرگانی ... ادامه مطلب »

دفترچه کد رشته /دانشگاه های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

دفترچه کد رشته /دانشگاه های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96 جهت دریافت کلیک کنید ادامه مطلب »

تحلیل ظرفیت MBA سالهای 90-93

تحلیل ظرفیت MBA سالهای 90-93   سال 90 سال 91 سال 92 سال93 روزانه تهران 83 106 146 140 روزانه سایرشهرستانها 44 93 115 95 کل روزانه 127 199 261 235 نوبت دوم (شبانه) تهران 108 85 61 94 نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها 45 61 67 60 نوبت دوم (شبانه) کل 153 146 128 154 غیر انتفاعی تهران 19 ... ادامه مطلب »

اولویت بندی دانشگاه های MBA

اولویت بندی دانشگاه های MBA صنعتی شریف تهران خواجه نصیر امیرکبیر تهران قم (اگر هدف دکتری دارید تهران قم را قبل خواجه نصیربزنید) مالک اشتر خوارزمی الزهرا امام خمینی قزوین شاهرود – سمنان تبریز کردستان اردبیل ادامه مطلب »

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93   تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی با ضرایب گرایش 1 روزانه روزانه 15441 دانشگاه سمنان 1 زن مرد   شبانه نوبت دوم 15455 دانشگاه سمنان 3 زن مرد   پیام نور پیام نور 15466 دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 5 زن مرد پیام نور 15468 دانشگاه پیام نور استان البرز – ... ادامه مطلب »

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت کسب و کار MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت کسب و کار  MBA زبان استعداد ریاضیات معدل رتبه کل نمره کل (تراز) 62.67 35.83 58.89 15.32 112 6164 48.67 45 51.11 16.39 130 6065 61.67 36.67 34.44 17.6 251 5506 52.67 40 41.11 15.3 260 5479 86.33 35 21.11 18.09 267 5457 50.67 38.33 42.22 14.68 290 5359 56.67 28.33 ... ادامه مطلب »