آخرین خبرها

رتبه محل قبولی

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

 محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رتبه محل قبولی 4 دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه–دانشجویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند 52 دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت بازاریابی 165 دانشگاه علوم اقتصادی – نوبت دوم- گرایش مدیریت مالی 263 دانشگاه تبریز- روزانه- گرایش مدیریت مالی 317 دانشگاه ... ادامه مطلب »

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رتبه محل قبولی 5 گرایش عمومی- دانشگاه صنعتی شریف – تهران – نوبت دوم 86 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه 206 گرایش استراتژی – دانشگاه خوارزمی- محل تحصیل تهران – روزانه 297 دانشگاه بین المللی امام ... ادامه مطلب »

فایل جامع وتحلیلی انتخاب رشته مدیریت MBA

فایل جامع وتحلیلی انتخاب رشته مدیریت MBA کنکور محتوای فایل: توضیحاتی در مورد رشته مدیریت MBA نکاتی کلیدی در امر انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد دانشگاه ها : انواع ، ویژگی ها و تفاوت ها انواع شیوه های  پذیرش دانشجویی توضیحات کامل دوره های مجازی تکمیل ظرفیت مدیریت MBA (با ضریب گرایش 2 ) تحلیلی بر ظرفیت دانشگاهها در رشته ... ادامه مطلب »

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93   تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی با ضرایب گرایش 1 روزانه روزانه 15441 دانشگاه سمنان 1 زن مرد   شبانه نوبت دوم 15455 دانشگاه سمنان 3 زن مرد   پیام نور پیام نور 15466 دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 5 زن مرد پیام نور 15468 دانشگاه پیام نور استان البرز – ... ادامه مطلب »