آخرین خبرها

حسابداری

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری صنعتی ارشد مدیریت مالی ، دکتری مدیریت مالی ویژه سراسری و دانشگاه آزاد هنرمندانه و زیرکانه کنکور دهید (خلاصه و مفید!)   درس ضریب چهار حسابداری مالی و صنعتی یکی از مهمترین دروس کنکور مالی بشمار می رود که متاسفانه به خاطر شرایط خاص این درس تا به امروز منبع کاملی برای آن معرفی نشده . در ... ادامه مطلب »

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی ارشد مدیریت مالی ، دکتری مدیریت مالی ویژه سراسری و دانشگاه آزاد هنرمندانه و زیرکانه کنکور دهید (خلاصه و مفید!)   درس ضریب چهار حسابداری مالی و صنعتی یکی از مهمترین دروس کنکور مالی بشمار می رود که متاسفانه به خاطر شرایط خاص این درس تا به امروز منبع کاملی برای آن معرفی نشده . در ... ادامه مطلب »

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی ارشد مدیریت مالی ، دکتری مدیریت مالی (ویژه سراسری و آزاد) هنرمندانه و زیرکانه کنکور دهید (خلاصه و مفید!)   403 تست نکته دار  و تالیفی درس حسابداری مالی و صنعتی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی                              فصل به فصل ، نکته ... ادامه مطلب »