منابع کنکور دانشگاه آزاد

منابع برگزیده برای کنکورارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد

تئوری مدیریت

روش ۱ :
۱- مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی
۲- مبانی  سازمان و مدیریت  تألیف: دکتر نجف بیگی
۳- رفتار سازمانی تألیف رضاییان

۴- اصول و مبانی مدیریت   عبدا… جاسبی

۵-   مجموعه تست های طبقه بندی شده تئوری مدیریت  پرچ  (پاسخ تشریحی کامل) دانشگاه آزاد

روش ۲ :

۱-     فلش کارتهای DLM

۲-     مبانی  سازمان و مدیریت  تألیف: دکتر نجف بیگی

۳-     مجموعه تست های طبقه بندی شده تئوری مدیریت  پرچ  (پاسخ تشریحی کامل) دانشگاه آزاد

روش ۳ :

۱-     کتاب جامع مدیریت  مقیمی انتشارات نگاه دانش و یا  مهرداد پرچ  نشر مهربان

۲-     مبانی  سازمان و مدیریت  تألیف: دکتر نجف بیگی

۳-     مجموعه تست های طبقه بندی شده تئوری مدیریت  پرچ  (پاسخ تشریحی کامل) دانشگاه آزاد

زبان تخصصی

۱–      فرهنگ واژگان مدیریت  ونوس-پرچ   انتشارات کتابخانه فرهنگ

۲-       ۱۰۰۰ تست زبان دانشگاه آزاد  ونوس

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریتGMAT:

کتاب GMAT   عرفانیان (نگاه دانش)   و یا احمد صداقت (نگاه دانش) ویا وکیلی-قوی پنجه (کتابخانه فرهنگ)

(  فصل های اصلی به ترتیب: حل مساله، استدلال منطقی)

(از قسمت درک مطلب و تصحیح جملات در کنکورهای اخیر فقط۲-۳ سوال آمده است)

دانش مسائل روز:

کتاب دانش مسائل روز    انتشارات نگاه دانش(بنفش)  آرمان اشراقی-امیرحسام بهروز

–         اولویت فصول: مدیریت مالی وحسابداری، اقتصاد، قوانین تجاری واصطلاحات بازرگانی، مباحث تکمیلی (تولید، کیفیت، پروژه)، بازاریابی واستراتژیک

–         بقیه فصول و مطالب اگر فرصت داشتید بخوانید

منبع تکمیلی
سایت مرجع دانش مسائل روز http://www.daneshmasael.com

درک متون مدیریت به زبان فارسی

–         از همان کتاب های مدیریت، به خصوص سازمان و مدیریت نجف بیگی می آید

–         تست های دانشگاه آزاد سال های گذشته

مرور و جمع بندی کلی:

کتاب مجموعه تست های۱۰ سال کنکور مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد   انتشارات نگاه دانش

فایل راهنمای جامع  کنکور دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و شهری

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن