اخبار کنکور ارشد مدیریتظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاهها

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی و MBA ) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه  مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

کل ظرفیت سال 96 کل ظرفیت سال 95
11670 13323 مجموعه مدیریت – کد 1142- کلیه گرایشها
2813 3148 مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد 1148- کلیه گرایشها

مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی

 

 

رشته مدیریت شهری
سال 96 سال 95
20 25 روزانه
16 21 نوبت دوم
40 20 مجازی
4 10 پردیس خودگردان
20 23 پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
100 99 جمع کل
رشته مدیریت اجرایی
سال 96 سال 95
0 113 روزانه
0 70 نوبت دوم
0 160 مجازی
0 63 پردیس خودگردان
0 184 پیام نور
0 280 مجازی پیام نور
0 95 غیرانتفاعی
0 40 مجازی غیرانتفاعی
0 400 مجازی ویژه شاغلین
0 1405 جمع کل
رشته مدیریت کسب و کار
سال 96 سال 95
435 395 روزانه
257 158 نوبت دوم
287 360 مجازی
194 211 پردیس خودگردان
625 115 پیام نور
240 مجازی پیام نور
210 115 غیرانتفاعی
100 120 مجازی غیرانتفاعی
365 170 مجازی ویژه شاغلین
2713 1644 جمع کل
منبع |: سایت مدیر
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن