اخبار کنکور ارشد مدیریتظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاهها

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی و MBA ) در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه  مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

کل ظرفیت سال ۹۶ کل ظرفیت سال ۹۵
۱۱۶۷۰ ۱۳۳۲۳ مجموعه مدیریت – کد ۱۱۴۲- کلیه گرایشها
۲۸۱۳ ۳۱۴۸ مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد ۱۱۴۸- کلیه گرایشها

مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی

 

 

رشته مدیریت شهری
سال ۹۶ سال ۹۵
۲۰ ۲۵ روزانه
۱۶ ۲۱ نوبت دوم
۴۰ ۲۰ مجازی
۴ ۱۰ پردیس خودگردان
۲۰ ۲۳ پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۱۰۰ ۹۹ جمع کل
رشته مدیریت اجرایی
سال ۹۶ سال ۹۵
۰ ۱۱۳ روزانه
۰ ۷۰ نوبت دوم
۰ ۱۶۰ مجازی
۰ ۶۳ پردیس خودگردان
۰ ۱۸۴ پیام نور
۰ ۲۸۰ مجازی پیام نور
۰ ۹۵ غیرانتفاعی
۰ ۴۰ مجازی غیرانتفاعی
۰ ۴۰۰ مجازی ویژه شاغلین
۰ ۱۴۰۵ جمع کل
رشته مدیریت کسب و کار
سال ۹۶ سال ۹۵
۴۳۵ ۳۹۵ روزانه
۲۵۷ ۱۵۸ نوبت دوم
۲۸۷ ۳۶۰ مجازی
۱۹۴ ۲۱۱ پردیس خودگردان
۶۲۵ ۱۱۵ پیام نور
۲۴۰ مجازی پیام نور
۲۱۰ ۱۱۵ غیرانتفاعی
۱۰۰ ۱۲۰ مجازی غیرانتفاعی
۳۶۵ ۱۷۰ مجازی ویژه شاغلین
۲۷۱۳ ۱۶۴۴ جمع کل
منبع |: سایت مدیر
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن