اخبار کنکور ارشد مدیریترتبه محل قبولیکارشناسی ارشد کسب و کار MBA

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

 محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

رتبه محل قبولی
۴ دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانهدانشجویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند
۵۲ دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت بازاریابی
۱۶۵ دانشگاه علوم اقتصادی – نوبت دوم- گرایش مدیریت مالی
۲۶۳ دانشگاه تبریز- روزانه- گرایش مدیریت مالی
۳۱۷ دانشگاه الزهرا (س) تهران- نوبت دوم- فقط زن- نیمسال دوم
۴۴۴ دانشگاه سمنان – روزانه – گرایش مدیریت تکنولوژی
۴۸۱ دانشگاه شاهرود – روزانه
۶۲۷ دانشگاه تهران – گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
۶۶۰ دانشگاه پیام نور استان تهران –تهران غرب – آموز محور
۸۱۸ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکزدماوند
۸۴۱ دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور- گرایش استراتژی
۱۴۹۲ دانشگاه خوارزمی- تهران – مجازی
۱۶۸۶ دانشگاه تهران – مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
۲۱۴۶ مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران – مجازی آموزش محور- عنوان رشتهMBAباگرایشهای ۱- بازاریابی ۲- خدمات ۳- استراتژی ۴-مالی
۲۴۸۴ مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران – مجازی آموزش محور- عنوان رشتهMBAباگرایشهای ۱- بازاریابی ۲- خدمات ۳- استراتژی ۴-مالی
۲۶۰۰ مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران- اموزش محور- گرایش مدیریت مالی
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن