اخبار کنکور ارشد مدیریت

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

 

رتبه مدیریت دولتی محل قبولی
۱۴ مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی – دانشگاه تهران – روزانه
۱۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
۳۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۳۶ مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی – دانشگاه تهران – روزانه
۴۶ مدیریت دولتی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
۵۵ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۵۶ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۷۴ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۷۵ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۱۶۴ مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۱۸۶ مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۲۲۱ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۲۶۸ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – روزانه
۳۱۸ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه ایلام – روزانه
۳۵۱ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس – روزانه
۴۱۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۴۴۹ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
۵۱۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان – روزانه
۵۷۴ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
۱۰۳۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان – نوبت دوم
۱۱۳۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت – آموزش محور
۱۷۶۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز – آموزش محور
۳۷۹۲ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)
۴۸۲۵ مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)- مجازی اموزش محور
۸۰۸۰ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک – تکمیل ظرفیت
۹۰۳۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۴۲۱۹۷ مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد – تکمیل ظرفیت

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن