اخبار کنکور ارشد مدیریترتبه محل قبولیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسری

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی
۱ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه
۱۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۲۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۳۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۳۴ مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۴۲ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۲ مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۵۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۵۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۹ مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۸۶ مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۹۱ مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۱۰۶ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۱۱۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه سمنان – روزانه
۱۲۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۱۴۴ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۹۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۳۴۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۳۶۶ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۴۴۵ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۴۵۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور
۴۵۳ مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۵۰۱ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۵۲۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
۶۸۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
۱۰۳۲ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور
۱۴۹۵ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
۱۵۴۷ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی آموزش محور
۲۲۱۲ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور
۲۹۴۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۲۹۴۳ مدیریت اجرایی – مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج – آموزش محور
۳۲۰۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۳۲۰۹ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان سمنان  – مرکز گرمسار – مجازی آموزش محور
۳۹۳۰ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن