دروس و ضرایبمشاوره

قسمت های تست خیز ریاضی MBA

 قسمت های تست خیز ریاضی MBA

ابهام صفر صفرم (هم ارزی های در صفر و در بی نهایت و هم ارزی های مک لورن و قاعده هوپیتال) و ابهام های نمایی بخصوص یک به توان بی نهایت. تعداد نقاط انفصال یا ناپیوستگی

مباحث مشتق : کسر تعریف مشتق ، ضابطه مشتق معکوس سینوس-کسینوس هایپربولیک، اکسترمم نسبی، مشتق اول و دوم تابع معکوس، آهنگ تغییر و بهینه سازی

انتگرال : روش های حل انتگرال نامعین (انواع تغییر متغیر ها ، تفکیک کسر، جزء به جزء و …) ، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال (مشتق از انتگرال) ، تابع گاما و بتا و نتیجه ها، کاربرد های انتگرال معین (حجم و سطح حاصل از دوران، طول قوس، مرکز هندسی) و انتگرال ناسره و انواع ناسرگی

سری ها : سری هندسی، سری تلسکوپی ، آزمونهای همگرایی، سری توانی ( تعیین شعاع و بازه همگرایی) ، سری تیلور و مک لورن

ریاضی ۲ : بخش مقادیر ویژه یک ماتریس و بردارهای ویژه نظایر آنها

مشتق ضمنی و زنجیره ای توابع چند متغیره و قضیه اویلر

این فصول هم بسیار مهم هستند:  فصل ۴ : انتگرال های چند(۲ و ۳) گانه؛ فصل ۵ : انتگرال گیری روی خم ها و سطوح …

 

منبع: گفتارهای استاد آقاسی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن