اخبار کنکور ارشد مدیریت

ضرایب و گرایش های مجموعه مدیریت کنکور ۹۶

ضرایب و گرایش های مجموعه مدیریت کنکور ۹۶

باتوجه به رشته ای که میخواهید کنکور بدهید درس ها و ضرایب آن را ببینید

نام گرایش   منابع انسانی مدیریت کارآفرینی مدیریت مالی مدیریت تکنولوژی فناوری اطلاعات مدیریت صنعتی مدیریت بحران مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی
کد گرایش   ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۲ ۱
نام درس  
زبان عمومی و تخصصی ضریب درس ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
تعدادسوالات ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
ریاضی و آمار ضریب درس ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
تعدادسوالات ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
توری‌های مدیریت ضریب درس ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
تعدادسوالات ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
اقتصاد خرد و کلان ضریب درس ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تعدادسوالات ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
مالیه عمومی و بودجه ضریب درس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۰
حسابداری دولتی ضریب درس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تحقیق در عملیات ضریب درس ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۲
تعدادسوالات ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۰ ۱۵
منابع انسانی ضریب درس ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰
تعدادسوالات ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۰
مدیریت اسلامی ضریب درس ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تعدادسوالات ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
مدیریت مالی ضریب درس ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مدیریت تولید ضریب درس ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰
بازاریابی ضریب درس ۲ ۲ ۰   ۲   ۰ ۰ ۴
تعدادسوالات ۱۵ ۱۵ ۰   ۱۵   ۰ ۰ ۱۵
سرمایه‌گذاری و ریسک ضریب درس ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبانی کارآفرینی ضریب درس ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حسابداری مالی و صنعتی ضریب درس ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعدادسوالات ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن