جزوات/خلاصه درس/تست

جزوات موضوعی و خلاصه درس برای کنکور ارشد مدیریت و مدیریت کسب و کارMBA

زبان عمومی

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب 1100 واژه ضروری (ارشد و دکتری)

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب تافل (ارشد و دکتری)

 

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب 504 واژه ضروری (ارشد و دکتری)

 

زبان تخصصی

لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (کنکور ارشدودکتری مدیریت،اقتصاد و حسابداری)

 

تئوری مدیریت

جزوه کامل خلاصه تئوریهای مدیریت (کنکور ارشد مدیریت و ارشد اجرایی و دکتری مدیریت)

 

تست های تالیفی خط به خط تئوری مدیریت (کنکور ارشد مدیریت و ارشد اجرایی و دکتری مدیریت)

تئوری مدیریت دانشگاه آزاد

جزوه تئوری مدیریت ویژه دانشگاه آزاد (ارشد اجرایی، ارشد مدیریت)

مدیریت اسلامی

جزوه کامل وجمعبندی مدیریت اسلامی (اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

1000 تست تالیفی مدیریت اسلامی (کنکور ارشد مدیریت و دکتری مدیریت ومالی)

دانش مسایل روز

اقتصاد خرد و کلان

100 تست تالیفی اقتصاد خرد و کلان

بازاریابی

جزوه کامل بازاریابی به سبک کدینگ (کنکور ارشد مدیریت بازرگانی)

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد

مدیریت مالی

جزوه کامل مدیریت مالی ( ارشد مالی ، دکتری مالی )

409 تست نکته دار مدیریت مالی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی ( ارشد مالی ، دکتری مالی )

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

 

حسابداری

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

روش تحقیق

جزوه کامل روش تحقیق (ارشدمدیریت،دکتری مدیریت، دکتری مالی)

 

۱۰۰۰ تست کاملا تشریحی روش تحقیق کنکوردکتری (دکتری مدیریت، دکتری مالی)

روش تحقیق (دانشگاه آزاد)

جزوه کامل روش تحقیق (ارشدمدیریت،دکتری مدیریت، دکتری مالی)

آمار دکتری

جزوه کامل آمار ویژه کنکور ارشد و دکتری

 

تست های آمار ویژه دکتری (سراسری، آزاد)

 

ریاضی و آمار

جزوه کامل آمار ویژه کنکور ارشد و دکتری

جزوه ریاضی ویژه کنکور ارشد و دکتری

سرمایه گذاری و ریسک

کاملترین جزوه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ارشد مدیریت مالی ودکتری مالی)

 

دانلود رایگان کتاب 1000 پرسش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

 

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری 1394 (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور آزاد1394 (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

 

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری 1393 (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن