جزوات/خلاصه درس/تست

جزوات موضوعی و خلاصه درس برای کنکور ارشد مدیریت و مدیریت کسب و کارMBA

زبان عمومی

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب تافل

 

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری

 

زبان تخصصی

لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

تئوری مدیریت

جزوه خلاصه تئوریهای مدیریت

 

تست های تالیفی  تئوری مدیریت

تئوری مدیریت دانشگاه آزاد

جزوه تئوری مدیریت ویژه دانشگاه آزاد

مدیریت اسلامی

جزوه جمعبندی مدیریت اسلامی

تست های تالیفی مدیریت اسلامی

بازاریابی

جزوه خلاصه بازاریابی

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد

روش تحقیق

جزوه کامل روش تحقیق

 

تستهای تالیفی روش تحقیق کنکوردکتری

روش تحقیق (دانشگاه آزاد)

جزوه کامل روش تحقیق

سرمایه گذاری و ریسک

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور آزاد۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

 

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۳ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن