کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسری

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی و MBA کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی و MBA کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲

 سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۲ می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌ از دانشگاه ‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌مندرج‌ در جداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج، علاوه‌ بر ظرفیت‌های‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای ‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره ‌۲)، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند و همچنین بعضی از مؤسسات آموزش عالی تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کدرشته محل‌های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده و با توجه به کارنامه نتایج اولیه دارای نمره کل بزرگتر یا مساوی یک می‌باشند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه‌ها، برگ راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می‌توانند از تاریخ ۲۲/۷/۹۲ الی ۲۸/۷/۹۲ به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود از کدرشته‌های امتحانی مربوط اقدام نمایند.
الف) موارد قابل‌ توجه‌:  
۱‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ ۱ و ۲ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات ‌تکمیلی‌ (دوره‌‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۲ انجام‌ خواهد شد.
۲‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.
۳- با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، مصاحبه در دوره‌های پردیس خودگردان و مجازی حذف شده است و پذیرش داوطلبان بر اساس نمرات اکتسابی صورت می‌پذیرد.
۴- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محل‌های‌ بورسیه‌ وکدرشته‌ محل‌های‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند ۲ فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هر یک ‌از کدرشته‌ محل‌های این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «کان‌ لم‌ یکن»‌ تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ نمایند. لذا به‌ پذیرفته‌شدگان‌ تأکید می‌شود در انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیر اینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
۵- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه  یا مؤسسه محل قبولی، در اولین نیمسال تحصیلی ممکن خواهد بود.
۶- در آن‌ دسته‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کدرشته‌ محل‌های‌ مورد علاقه‌ خود را (حداکثر تا ۲۰ کدرشته محل) به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ نمایند.
۷- هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون کدرشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج اولیه در آن رشته و گرایش مربوط دارای نمره کل بزرگتر یا مساوی یک می‌باشد.
۸- کدرشته محل‌های مربوط به رشته‌های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمون‌های عملی و تشریحی شرکت نموده‌اند می‌توانند انتخاب نمایند.
۹- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۲ می‌باشند، لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز مبلغ ۳۵٫۰۰۰ (سی و پنج هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام نمایند.

ضمناً اضافه می‌نماید که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات در رابطه با این اطلاعیه از این تاریخ لغایت ۲۸/۷/۹۲ همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویــی به سؤالات می‌باشد، لذا داوطلبان گرامی می‌توانند در صورت نیاز فقط بـا شماره تلفن‌های: ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ تماس حاصل و از مراجعه حضوری در این خصوص جداً خودداری فرمایند.

 

رشته های تکمیل ظرفیت مدیری  اجرایی(با ضرایب  گرایش  ۱)

غیرانتفاعی ۱۵۲۱۲  سازمان  مدیریت  صنعتی غیرانتفاعی

غیرانتفاعی ۱۵۲۱۳ موسسه  غیرانتفاعی  البرز -قزوین

مجازی ۱۵۲۲۲ دانشگاه   تهران ۳۰ زن  مرد شیوه  آموزش محور-محل  تحصیل  پر یس قم –

مجازی ۱۵۲۲۴ دانشگاه   تهران ۳۰ زن  مرد  گرایش   مدیریت استراتژیک – شیوه  آموزش محور – محل  تحصیل   پرد یس قم

پردیس  خودگردان ۱۵۲۲۶ دانشگاه   تبریز ۱۵

محل  تحصیل   پردیس  خودگردان  ارس  دانشگاه   تبریز  واقع  درشهر جلفا منطقه آزادارس

مجازی ۱۵۲۲۵ موسسه  غیرانتفاعی  مجازی  فارابی-مهر شهرکرج  ۴۳  شیوه  آموزش  محور

رشته های تکمیل ظرفیت MBA (با ضرایب  گرایش ۲)

روزانه ۱۵۲۵۴ دانشگاه  شاهرود ۴ زن  مرد

روزانه ۱۵۴۴۲ دانشگاه  صنعتی شریف ۸ زن  مرد

روزانه ۱۵۴۸۷ دانشگاه  صنعتی مالک اشتر  ۹ – مرد محل  تحصیل  تهران

نوبت  دوم ۱۵۴۸۸ دانشگاه  صنعتی مالک اشتر  ۸ – مرد محل  تحصیل  تهران

نوبت  دوم ۷۲۱۲۷ دانشگاه  صنعتی شریف ۳۵ زن مرد

روزانه ۱۵۲۵۵ دانشگاه  شاهرود ۳ زن و مرد شیوه  آموزش محور

نوبت  دوم ۱۵۲۶۴ دانشگاه  تبریز ۳ زن و مرد  گرایش  استراتزی

نوبت  دوم ۱۵۲۸۰ دانشگاه  شاهرود ۶ زن مرد

نوبت  دوم ۱۵۲۸۱ دانشگاه  شاهرود ۱ زن و مرد شیوه  آموزش محور

غیرانتفاعی ۱۵۲۹۰ دانشگاه  علوم وفنون مازندران-بابل(غیرانتفاعی) ۳ زن و مرد  باهمکاری  دانشگاه  کانپور هندوستان

غیرانتفاعی ۱۵۲۹۲ موسسه  غیرانتفاعی نبی  اکرم(ص)-تبریز ۲  زن و مرد   گرایش   مدیریت  بازاریابی

مجازی ۱۵۲۹۸ دانشگاه  تهران ۳۰ زن و مرد  گرایش  استراتژی-محل  تحصیل  پردیس قم-شیوه  آموزش محور

مجازی ۱۵۳۰۰ دانشگاه  تهران ۳۰ زن و مرد  گرایش  سیستم ها اطلاعاتی مدیریت- شیوه  آموزش محور- محل  تحصیل  پردیس قم

مجازی ۱۵۳۰۱ دانشگاه  تهران ۳۰ زن و مرد  گرایش  مدیریت بازاریابی- شیوه  آموزش محور – محل تحو یل  پرد یس قم

مجازی ۱۵۳۰۲ موسسه  غیرانتفاعی  مجازی  مهرالبرز-تهران ۳۳ زن و مرد شیوه  آموزش محور

مجازی ۱۵۳۰۳ موسسه  غیرانتفاعی  مجازی  نورطوبی-تهران ۱۵ زن و مرد  گرایش  استراتژی-شیوه  آموزش محور

مجازی ۱۵۳۰۴ موسسه  غیرانتفاعی  مجازی  نورطوبی-تهران ۱۲ زن و مرد  گرایش  مدیریت بازاریابی-شیوه  آموزش محور

مجازی ۱۵۳۰۵ موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی-تهران ۸ زن و مرد  گرایش  مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی-شیوه  آموزش محور

مجازی ۱۵۳۰۶ موسسه  غیرانتفاعی  مجازی  نورطوبی-تهران ۵ زن و مرد  گرایش  مدیریت مالی-شیوه  آموزش محور

اطلاعات بیشتر:

وبسایت مرجع مدیریت اجرایی   www.اجرایی.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن