ظرفیت دانشگاهها

تحلیلی بر ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت شهری سال ۸۹ تا سال ۹۳

تحلیلی بر ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت شهری سال ۸۹ تا سال ۹۳

 

سال۹۳ سال ۹۲ سال ۹۱ سال ۹۰ سال ۸۹ سال ۸۸ دوره
۳۱ ۳۵ ۳۱ ۲۲ ۲۷ ۲۹ روزانه
۳۰ ۳۱ ۲۶ ۳۰ ۲۷ ۳۰ نوبت دوم (شبانه)
۵۲ ۵۰ نیمه حضوری
۴۰ ۵۰ ۶۲ مجازی
۲۲ ۳۰ پردیس خودگردان (بین الملل)
۱۲۳ ۱۴۶ ۱۰۹ ۱۶۴ ۵۴ ۵۹

جمع کل

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن