اخبار کنکور ارشد مدیریت

بررسی تحلیلی کد رشته های سال ۹۴ مدیریت شهری

بررسی تحلیلی  کد رشته های سال ۹۴

مدیریت شهری

 

۹۴ دوره
۱۴ روزانه تهران
۹ روزانه شهرستان
۲۳ کل روزانه
۱۴ نوبت دوم (شبانه)- تهران
۷ نوبت دوم (شبانه)-شهرستان
۲۱ کل نوبت دوم (شبانه)
۲۳ پیام نور تهران .و اقمار
۰ پیام نور شهرستان
۲۳ کل پیام نور
۰ غیرانتفاعی
۳۵ مجازی دولتی- تهران
۴۰ مجازی دولتی- شهرستان
۷۵ کل مجازی دولتی
۰ مجازی پیام نور
۰ کل مجازی
۱۵ پردیس خودگردان تهران
۳ پردیس خودگردان شهرستان
۱۸ کل پردیس خودگردان
۱۶۰ جمع کل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن